Mijn toezicht ontmoedigt financiering van criminaliteit

Mijn toezicht ontmoedigt financiering van criminaliteit

Roy, Toezichthouder Financieel Economische Criminaliteit over zijn werk bij DNB

Trustkantoren

“Nederland heeft van oudsher een omvangrijke trustsector. De dienstverlening van trustkantoren omvat onder meer het leveren van een postadres in combinatie met het verrichten van administratieve werkzaamheden of het zijn van een bestuurder van een vennootschap. Als toezichthouder Financieel Economische Criminaliteit toets ik deze instellingen onder meer op naleving van de Wtt 2018, voluit: Wet toezicht trustkantoren 2018. De vaak complexe juridische structuren hebben namelijk een potentieel hoog integriteitrisico; denk aan belastingontduiking, witwassen en het verbergen van illegaal verworven vermogen. De Wtt 2018 eist meer integriteit en professionaliteit van trustkantoren, bijvoorbeeld op het gebied van interne controle en cliëntenonderzoek.

Strafrechtelijke of bestuursrechtelijke interventie

Mijn collega’s en ik controleren of trustkantoren de rol van poortwachter goed uitoefenen. Zodat ze niet door criminelen worden gebruikt of beter ‘misbruikt’ voor het financieren van terrorisme en witwassen. Daarvoor verrichten we zelf onderzoek bij trustkantoren, kijken we naar het beleid en procedures, en nemen we de dienstverleningsdossiers door die onder meer het cliëntenonderzoek bevatten. Voor het trustkantoor moet het namelijk volslagen transparant zijn wat er in die achterliggende structuur gebeurt. Het onderzoek op locatie maakt mijn werk zo leuk en interessant, hier zie je wat er echt gebeurt. Wanneer we vermoeden dat een trustkantoor de wet niet naleeft, overleggen we eerst intern met het Expertiseteam Interventie en Handhaving en met Juridische Zaken om een passende interventie te bepalen. Daarna kunnen we een zaak inbrengen in het externe FEC-overleg - een samenwerkingsverband met onder andere de Politie, het OM en de Belastingdienst – om te bepalen of een zaak strafrechtelijk of bestuursrechtelijk wordt opgepakt.

 Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn werk Nederland veiliger maak. 

Nederland veiliger dankzij integere financiële sector

Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn werk Nederland veiliger maak. Crimineel geld in omloop laten komen schaadt de maatschappij. Want het houdt criminaliteit in stand, beschadigt de rechtsstaat en verzwakt het vertrouwen in de financiële sector. Doordat wij erop toezien dat instellingen zich aan de wet houden, verkleinen we de kans op witwassen en de financiering van terrorisme. En dat is mooi, want wat blijft is precies wat we willen: een schone en integere financiële sector.”


Bron: Werkenbijdnb.nl | Klik hier voor het originele bericht