Vacatures voor Bancair specialisten

Informatie over bancaire dienstverlening

In iedere economie spelen banken een centrale rol. Ook de Nederlandse economie kan niet functioneren zonder de vele vormen van bancaire dienstverlening. Banken houden zich bezig met het verzorgen van betalingsverkeer voor hun klanten, financiering, hypotheekverstrekking, de handel in vreemde valuta, het voor ondernemingen en overheden plaatsen van emissies van obligaties en aandelen, met de handel in effecten voor eigen rekening (proprietary trading), met vermogensbeheer voor derden (particulieren en institutionele beleggers), met het bewaren van effecten voor derden (custodian) en met het afhandelen van financiële transacties op de beurs (clearing en settlement).

Hoe ziet het Nederlandse Banken landschap er uit?

Banken voeren een veelheid van transacties uit voor hun klanten. Sommige banken zijn gespecialiseerd, andere banken spelen mee op verschillende terreinen. Een onderscheid naar verschillende types banken is hieronder gemaakt, de categorisering is niet allesomvattend en de categorieën zijn niet onderling uitsluitend.

 • Centrale bank

  De Centrale bank in een land of regio speelt een belangrijke rol in de monetaire politiek. De Centrale Bank heeft tot doel het binnen de perken houden van de inflatie en het beheren van de totale hoeveelheid geld op de markt. Voorts treden zij vaak op als toezichthouder. Voorbeelden zijn De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank.
 • Algemene bank

  Een algemene bank biedt het volledige dienstenpakket van een bank aan. Zij beschikken daarnaast over een fijnmazig netwerk van kantoren. Voorbeelden daarvan zijn ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS.
 • Private bank

  De Private bank is een bank voor vermogenden. Bij de meeste van deze banken geldt dat pas een rekening kan worden geopend wanneer er een minimumbedrag gestort wordt. Voorbeelden van dergelijke banken: Staalbankiers, Theodoor Gilissen Bankiers, Van Lanschot Bank en Bank Insinger de Beaufort.
 • Zakenbank

  De zakenbanken, ofwel investeringbanken, voeren voor bedrijven de plaatsing van aandelen en obligaties op een effectenbeurs uit. Ze spelen ook een actieve rol in het fuseren en in het opsplitsen van bedrijven. Bekende voorbeelden zijn Goldman Sachs en JP Morgan.

Bancaire functies

Wat is een bancaire Accountmanager, Corporate Banker

Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor een vaste groep klanten. Je denkt met deze klanten mee en investeert op allerlei manieren in de relatie. Vaak word je daarbij ondersteund door een accountteam. Naast de regie op een aantal dagelijkse bankzaken, ligt de focus op het proactief initiëren van sales momenten en dialoogmomenten met klanten. Deze liggen o.a. op het terrein van financieringsconstructies, financiering, factoring, treasury, cashflow management, valutatransacties en afdekken van financiële risico’s.

Accountmanagers die zich uitsluitend richten op de zakelijke markt worden ook wel Corporate Bankers genoemd. Iedere ondernemer wordt op maat bediend. Zo helpen ze zzp’ers op weg, geven ze directeur-eigenaren advies bij complexe financiële vraagstukken zoals (internationale) uitbreiding en begeleiden ze grote organisaties bij bijvoorbeeld een beursgang.

Vacatures voor Accountmanagers en Corporate Bankers ]


Wat is een Intern Accountmanager

Als Intern Accountmanager of Relatiebeheerder ben je samen met de Accountmanager verantwoordelijk voor een betrouwbare, professionele en deskundige bediening van een vaste groep klanten. Je ondersteunt bijvoorbeeld bij het uitwerken van complexe financiering aanvragen, zorgt voor de administratieve afhandeling en lost praktische bankzaken voor de klant op.

Vacatures voor Intern Accountmanager, Relatiebeheerder ]


Wat is een Kredietanalist, Kredietacceptant

Een Krediet Analist of Kredietacceptant is verantwoordelijk voor het beheren van kredietportefeuilles, het uitwerken van complexe financieringsaanvragen en revisies voor klanten of het structureren van financieringsoplossingen. Gebaseerd op een evenwichtige risicoanalyse en rendementsberekening adviseer je de klant over consequenties voor zijn bedrijfsvoering. Hierbij houd je rekening met zowel het bank- als klantbelang.

Vacatures voor Krediet Analist of Kredietacceptant ]


Wat is een Hypotheekacceptant, Hypotheekadviseur

Een Hypotheekacceptant is verantwoordelijk voor de beoordeling en verwerking van een hypotheekaanvraag en de communicatie daarover met de klant of het intermediair. Een Hypotheekacceptant stelt offertes op, maakt en fiatteert notariële stukken ten behoeve van het passeren van de hypotheekakte en onderhandelt met tussenpersonen over mogelijkheden tot verstrekking of wijziging van een hypotheek.

Een Hypotheekadviseur adviseert bij het afsluiten van een hypotheek en eventueel de aanvullende verzekeringen. De persoonlijke situatie van de klant vormt daarbij het uitgangspunt om tot de beste oplossing te komen. In het advies worden veelal elementen meegenomen als fiscaliteiten, financiële planning, hypotheek- en rentevormen.

Vacatures voor Hypotheekprofessionals ]


Wat is een medewerker Bijzonder Beheer

Een medewerker Bijzonder Beheer behandelt klanten met (toekomstige) betalingsachterstand op het verleende krediet. Op basis van een analyse van de situatie van de klant, het afgesloten krediet en het eventuele onderpand wordt een plan van aanpak gemaakt dat erop gericht is om – zoveel mogelijk in samenwerking met de klant – het verliesrisico van de bank te beperken.

Vacatures in Bijzonder Beheer ]


Wat is een Private Banker

De Private Banker is verantwoordelijk voor de all-finance dienstverlening aan welgestelde klanten. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de klant, geeft proactief vermogensadvies en regisseert het accountteam van de klant. De Private Banker zorgt voor een integraal inzicht in de financiële doelen en keuzes van de klant en speelt daar proactief op in met het productassortiment van de bank.

Vacatures voor Private Bankers ]


Wat is een Treasurer

Treasury (Engels voor 'schatkist') staat voor het beheren van de 'treasures', de schatten, het geld van de onderneming. De Treasurer is verantwoordelijk voor de beheersing, door besturing en bewaking, van financiële posities en de aan deze posities en stromen verbonden kosten en risico's. Afgeleide doelstellingen voor de Treasurer zijn een zodanige financiële structuur op te bouwen dat blijvend toegang tot de vermogensmarkt wordt verkregen en te zorgen voor een optimale financiële logistiek.

Treasury vacatures ]


Wat is een Product en Marketingmanager

Een productmanager Hypotheken is iemand die verantwoordelijk is voor de complete levenscyclus van het product, waaronder de productontwikkeling, marketing, financiële resultaten en kwaliteitszorg. Zij rapporteren veelal aan de Marketing Manager die verantwoordelijk is voor alle marketingactiviteiten van de organisatie.

Vacatures voor Product en Marketingmanagers ]


Wat is een CDD Analist, KYC Analist

CDD staat voor Customer Due Dilligence, KYC voor Know Your Customer. Twee benamingen voor een en dezelfde functie. Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren is het van wezenlijk belang dat organisaties hun klanten kennen. Het onderzoek naar hun achtergrond richt zich op risico’s als witwassen, financiële steun aan terrorisme, fraude en andere illegale transacties.

Vacatures voor CDD Analist / KYC Analist ]


Opleidingen

Een universitaire of HBO opleiding vormt een goede basis voor een loopbaan binnen het bankwezen. Alleen op HBO niveau bestaat er een specifiek op deze bedrijfstak toegesneden opleiding: Financial Services Management .

Eenmaal werkzaam binnen een bank, bestaan er talloze vakcursussen om zich verder te ontwikkelen tot professional. Voor een overzicht verwijzen wij naar NIBE-SVV.

Tevens bestaan er cursussen die opleiden tot een erkende titel als Erkend Hypotheekadviseur (SEH), Financieel Planner (FFP) of Beleggingsadviseur (DSI) en waaraan verplichtingen van permanente educatie hangen:

Beroepsorganisaties voor bankiers

logo NVBDe Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) streeft naar een sterk, gezond en internationaal concurrerend bankwezen voor de ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse banken die actief zijn in Nederland. De NVB is de verbinding tussen de bankensector, politiek en maatschappij en draagt bij aan een vitale, duurzame sector. Het bureau van de NVB heeft een directe lijn met het bestuur en leden voelen zich in brede zin betrokken. In het bestuur van de NVB zitten CEO’s en andere bestuurders van de betrokken banken.

www.nvb.nl

Erkend worden als hypotheekadviseur

logo SEHMet het keurmerk Erkend Financieel Adviseur kunt u zich bij uw klanten profileren als deskundig adviseur.

Om Erkend Financieel Adviseur te worden, dient u de Opleiding Integraal Adviseren te volgen en een assessment af te leggen. Om toegelaten te worden tot de opleiding dient u aan te tonen dat u aan de toelatingseisen voldoet. U zult eveneens de Beroepscode ondertekenen en de jaarlijkse bijdrage aan de SEH voldoen. Zowel voor startende adviseurs als voor ervaren adviseurs biedt de SEH een passend opleidingstraject tot Erkend Financieel Adviseur. Adviseert u al 1 jaar of langer zelfstandig als financieel adviseur, dan volgt u het opleidingstraject voor ervaren adviseurs. Bent u nieuw in de branche of hebt u nog niet eerder klanten geadviseerd? Dan volgt u het opleidingstraject voor de startende adviseur.

Om Erkend Financieel Adviseur te kunnen worden, heeft SEH een ervaringseis opgesteld. U voldoet aan deze eis, indien u direct voor aanvang van de opleiding, ten minste gedurende een aaneengesloten periode van een jaar, de helft van de tijd klanten te hebben geadviseerd over hun financiële positie.

Ga voor alle informatie naar:
www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl/erkend-adviseur/ik-wil-erkend-worden/


logo DSIHet Dutch Securities Institute (DSI) heeft ten doel het vertrouwen van het publiek in de financiële markten te versterken door middel van het verstrekken van een keurmerk aan gekwalificeerde effectenspecialisten en financieel adviseurs. DSI verricht de pre- en in-employment screening (DSI PES) voor medewerkers op integriteitsgevoelige functies binnen de financiële markten in Nederland. Tevens verzorgt DSI het beslechten van geschillen met betrekking tot beleggen tussen financiële ondernemingen onderling, respectievelijk tussen particuliere beleggers en financiële ondernemingen.

www.dsi.nl

Vakinformatie voor bankiers

cover BankWereldBank|Wereld

Bank|Wereld is het magazine van de Nederlandse Vereniging van Banken. Bank|Wereld bereikt alle banken in Nederland en een groot aantal stakeholders. Naast het magazine, is er BankWereld online. Hier vindt u verhalen achter het nieuws over de bankensector.

www.nvb.nl/publicaties/nvb/1139/bank-wereld.html

Contactgegevens

CareerGuide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: +31 36 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Bankcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.