vergrootglas
Vacatures voor Bancair specialisten

Banken Algemeen

In iedere economie spelen banken een centrale rol. Ook de Nederlandse economie kan niet functioneren zonder de vele vormen van bancaire dienstverlening. Banken houden zich bezig met het verzorgen van betalingsverkeer voor hun klanten, de handel in vreemde valuta, het voor ondernemingen en overheden plaatsen van emissies van obligaties en aandelen, met de handel in effecten voor eigen rekening (proprietary trading), met vermogensbeheer voor derden (particulieren en institutionele beleggers), met het bewaren van effecten voor derden (custodian), en met het afhandelen van financiële transacties op de beurs (clearing en settlement). Banken zijn actief op zowel de geldmarkt als de kapitaalmarkt. Tevens worden adviezen gegeven op deze gebieden, en wordt research gepubliceerd op macro- en micro-economisch gebied.

Het bankwezen is een grote werkgever met in Nederland zo’n 100.000 personeelsleden.

Banken voeren een veelheid van transacties uit voor hun klanten. Sommige banken zijn gespecialiseerd, andere banken spelen mee op verschillende terreinen. Een onderscheid naar verschillende types banken is hieronder gemaakt, de categorisering is niet allesomvattend en de categorieën zijn niet onderling uitsluitend.

 • Centrale bank
  De Centrale bank in een land of regio speelt een belangrijke rol in de monetaire politiek. De Centrale Bank heeft tot doel het binnen de perken houden van de inflatie en het beheren van de totale hoeveelheid geld op de markt. Voorts treden zij vaak op als toezichthouder. Voorbeelden zijn De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank.

 • Algemene bank
  Een algemene bank biedt het volledige dienstenpakket van een bank aan. Zij beschikken daarnaast over een fijnmazig netwerk van kantoren. Voorbeelden daarvan zijn ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS.

 • Private bank
  De Private bank is een bank voor vermogenden. Bij de meeste van deze banken geldt dat pas een rekening kan worden geopend wanneer er een minimumbedrag gestort wordt. Voorbeelden van dergelijke banken: Staalbankiers, Theodoor Gilissen Bankiers, Van Lanschot Bank en Bank Insinger de Beaufort.

 • Zakenbank
  De zakenbanken, ofwel investeringbanken, voeren voor bedrijven de plaatsing van aandelen en obligaties op een effectenbeurs uit. Ze spelen ook een actieve rol in het fuseren en in het opsplitsen van bedrijven. Bekende voorbeelden zijn Goldman Sachs en JP Morgan.

Beroepsorganisaties in het vakgebied:

logo NVBDe Nederlandse Vereniging van Banken is in 1989 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse banken te behartigen.

Tot die tijd onderhielden de in 1949 opgerichte Nederlandse Bankiersvereniging (NBV) en het in 1971 opgerichte College van Overleg van de gezamenlijke banken (CvO) het interbancaire overleg.

Sinds de fusie in 2001 met de in 1947 opgerichte Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf (WGVB) behoort nu ook de sociaal-economische belangenbehartiging tot de taken van de NVB. Vrijwel alle in Nederland actieve banken, inclusief vestigingen van buitenlandse banken, zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Banken.

www.nvb.nl


logo BBVDe BBV richt zich op de belangenbehartiging van mensen die werkzaam zijn in de financiële wereld of daar werkzaam zijn geweest. Als beroepsorganisatie richten wij ons daarbij naast financiële belangenbehartiging tevens op ontplooiingsmogelijkheden voor onze leden. Speerpunten hierbij zijn: collectieve belangenbehartiging bij CAO onderhandelingen reorganisaties, individuele en persoonlijke ondersteuning bij meningsverschillen, begeleiding bij het verkrijgen van een goede individuele uittredingsregeling en realiseren van goede sociale plannen.

www.bbv-vkbv.nl

Opleidingen

Een universitaire of HBO opleiding vormt een goede basis voor een loopbaan binnen het bankwezen. Alleen op HBO niveau bestaat er een specifiek op deze bedrijfstak toegesneden opleiding: Financial Services Management (voorheen Bank- en Verzekeringswezen).

Eenmaal werkzaam binnen een bank, bestaan er talloze vakcursussen om zich verder te ontwikkelen tot professional. Voor een overzicht verwijzen wij naar NIBE-SVV.

Tevens bestaan er cursussen die opleiden tot een erkende titel als Erkend Hypotheekadviseur (SEH), Financieel Planner (FFP) of Beleggingsadviseur (DSI) en waaraan verplichtingen van permanente educatie hangen:

www.seh.nl
www.ffp.nl
www.dsi.nl

Loopbaanperspectieven

De bankier met een goede inhoudelijke basis heeft goede arbeidsmarktperspectieven en kan diverse uiteenlopende keuzes maken om zijn of haar loopbaan vorm te geven.

Loopbaangroei wordt vooral bepaald door competenties als communicatieve en adviesvaardigheden, inhoudelijke kennis van het vakgebied en resultaatgerichtheid.

Banken bieden zeer diverse carrièrepaden die in het algemeen samenvallen met de te onderscheiden specialismen binnen de organisatie. Bankcarriere.nl richt zich primair op een loopbaan binnen het primaire proces van een bank: spaargelden beleggen en op basis daarvan kredieten uitzetten. De complexiteit van het werk en daaraan gekoppeld de zwaarte van de functie hangt voor een belangrijk deel af van de klantenkring die uiteenloopt van particuliere spaarrelaties tot beursgenoteerde ondernemingen.
Andere loopbaanpaden zijn bijvoorbeeld te vinden op het terrein van:

 1. institutioneel vermogensbeheer (zie ook Investmentcarriere.nl)
 2. mergers & aquisitions
 3. treasury
 4. staf (zie ook Audit-, Control-, Compliance- of Riskcarriere.nl)
 5. IT (zie ook ITinFinance.nl)

Binnen de bancaire wereld is het vrij gebruikelijk dat men binnen het primaire proces begint en daarna kiest voor specialisatie. Vervolgens zijn er voldoende mogelijkheden om inhoudelijk of in de lijn door te groeien.

Evenementen

 • De agenda van Banking Review  met evenementen, congressen, lezingen en symposia.
  www.bankingreview.nl
 • De kalender van de Duisenberg School of Finance evenementen, congressen, lezingen en seminars.
  www.dsf.nl
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Bankcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp