Vacatures voor Bancair specialisten
Philip Bokeloh

Woningmarktmonitor: Verdere prijsstijgingen in 2018 en 2019

Interview met Philip Bokeloh - Sr. Econoom ABN AMRO Bank

De huizenprijzen zijn in 2017 fors gestegen. Het vooruitzicht voor de woningmarkt is dat de waarderingen sterk zullen blijven stijgen. Wij denken dat de economische groei de komende jaren extra wordt aangezwengeld door het overheidsbeleid. Zodoende zal de werkloosheid verder omlaag gaan, zullen de lonen licht stijgen en zal het besteedbaar inkomen toenemen. Dat is gunstig voor de betaalbaarheid van koopwoningen, zeker wanneer de rente laag blijft, zoals wij nu verwachten. Eerder gingen wij uit van een iets hogere rente voor de komende jaren. De belangstelling om te kopen blijft tegen deze achtergrond groot.Tegelijkertijd wordt de voorraad bestaande woningen te koop allengs kleiner. Deze sluit bovendien qua samenstelling matig aan bij de vraag. Verder blijft de nieuwbouwproductie achter bij de woningbehoefte. De woningmarkt zal dus nog krapper worden. Dit is voor ons reden om onze prijsramingen voor 2018 en 2019 met één procentpunt te verhogen naar respectievelijk 6% en 5%, na 7,5% dit jaar.

Door de genoemde krapte vinden transacties minder makkelijk doorgang dan voorheen. In de regio’s met een krappe woningmarkt dalen de woningverkopen al. Het gebrek aan aanbod zal naar onze mening nijpender worden en overslaan naar andere regio’s. Wij houden vast aan onze prognose dat de verkopen zullen dalen met 5%, zowel in 2018 als in 2019. De daling volgt op een toename van naar schatting 13,5% in 2017. Dit is een kleine neerwaartse bijstelling. Eerder gingen wij nog uit van een stijging van 15%. Door de verwachte verkoopdaling zal het record van 244.000 transacties in 2017 de komende jaren buiten beeld blijven.

Ga voor alle informatie naar de Woningmarktmonitor:

http://www.abnamro.tv/2781666

https://insights.abnamro.nl/download/114853/

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 11-1-2018
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Bankcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956