logo bankcarriere.nl

BNG Bank

Koninginnegracht 2
2514 AA
Den Haag

070 - 3750750
https://www.bngbank.nl/over-bng-bank/werken-bij-bng-bank


Actief in

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren.  Onze klanten zijn (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.

Profiel

WERKEN BIJ BNG BANK

Dat is werken bij een relatief kleine organisatie met als voordelen inhoudelijk brede functies en korte lijnen. Bij ons kun je opvallende prestaties leveren en krijg je direct veel verantwoordelijkheid.

Bankier voor overheden
We verstrekken krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. Onze klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut.

Diensten op maat

De strategie van de bank is met ‘de klant’ mee te bewegen. Wij doen dit door met diensten op maat in te spelen op de veranderende behoeften van onze klanten. Onze financiële diensten omvatten kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en gebiedsontwikkeling. Wij participeren ook in publiek-private samenwerking (PPS).

Aandeelhouders

BNG Bank is van de decentrale overheden; zij zijn onze aandeelhouders. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. We opereren vooral in de publieke sector en de sectoren wonen, zorg, onderwijs en infrastructuur.

Meer dan 300 BNG'ers verzorgen voor onze klanten financiële diensten op maat, zoals:

 • kredietverlening
 • advies
 • betalingsverkeer
 • elektronisch bankieren en
 • vermogensbeheer

Met als onmiskenbaar doel: het realiseren van maximaal maatschappelijk rendement.

Persoonlijke ontwikkeling

We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Het is één van de redenen waarom veel BNG’ers lang bij ons blijven werken.

Ontwikkeling is goed voor de organisatie en voor je eigen positie op de arbeidsmarkt. Maar ook om jezelf scherp te houden, of een vaardigheid (verder) te ontwikkelen. Zo hou je plezier in je werk en kun je eventueel doorstromen naar een andere functie.

Royale ontwikkelingsmogelijkheden

Ieder jaar bespreken we aan de hand van je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) hoe je je persoonlijke ontwikkeling gaat vormgeven en wat we hieraan kunnen bijdragen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Functiegerichte of ontwikkelingsgerichte scholing en opleiding
 • Maatwerktraining
 • Taakverbreding/taakverdieping
 • Functieroulatie, stage
 • Coaching
 • Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
 • Ontwikkelassessment

Bij BNG Bank moedigen we het volgen van een studie of cursus aan. Studiekosten en studieverlof worden geheel of deels vergoed, afhankelijk van de relevantie. Het mag zowel een functie- als ontwikkelingsgerichte studie zijn.

Functieroulatie

Functieroulatie draagt bij aan een brede inzetbaarheid van BNG’ers. Het kweekt ook meer begrip voor elkaars werk en verbetert de samenwerking. Regelmatig wisselen BNG’ers een half jaar met elkaar van functie. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk: ondertussen rouleren steeds meer collega’s van functie met elkaar.