Europa moet financiële sector verplichten nu echt bij te dragen aan transitie

Europa moet financiële sector verplichten nu echt bij te dragen aan transitie

De kapitaalmarkten moeten private investeringen financieren die passen bij de transitie naar een duurzame economie. De ­Europese strategie voor duurzaam financieren beoogt dat te bereiken, maar is nog niet toereikend. Hoe kan een financiële klimaatcrisis worden voorkomen?

door M. Kat en P. Tang

In het kort

  • Om te verduurzamen zijn grote en op de lange termijn gerichte publieke en private investeringen nodig.
  • Huidige Europese wetgeving, met haar transparantie-eisen en duurzaamheidsstandaarden, heeft nog onvoldoende effect.
  • Verplichte transitieplannen en een duidelijke zorgplicht voor bedrijven en financiële instellingen zijn hard nodig.

De onderschatting van risico’s en gevolgen van de klimaatverandering is niet voorbehouden aan regeringsleiders en ministers die hakketakken over conclusies op klimaatconferenties, zoals meest recent weer gebeurde in Dubai. Het IPCC (2022) trekt de harde conclusie dat ook de financiële instellingen massaal de risico’s onderschatten. Zij faciliteren en financieren de transitie naar een duurzame economie onvoldoende, terwijl klimaatverandering grote financiële gevolgen kan hebben.

Die onderschatting is precies wat Europa heeft willen voorkomen en ook wil voorkomen, via een actieplan voor duurzame financiering (‘sustainable finance’). Dat actieplan uit 2018 is ingegeven door de notie dat private investeringen in duurzame oplossingen broodnodig zijn. Om de Europese milieudoelstellingen te halen, zijn per jaar 480 miljard euro extra investeringen nodig (Europese Commissie, 2021). Het is een bedrag dat zogezegd ‘well beyond the capacity of the public sector’ is.

[....]