Klimaatrisico’s woning blinde vlek bij helft Nederlanders

Klimaatrisico’s woning blinde vlek bij helft Nederlanders

Meer dan de helft van de Nederlanders ziet geen klimaatrisico voor zijn of haar woning. Dit blijkt uit de eerste trendmonitor Klimaatbewust Wonen van Centraal Beheer, uitgevoerd door onderzoeksbureau Memo2. Ook bij aankoop van een woning is dit bewustzijn nog te laag.

Klimaatverandering zorgt voor toenemende risico’s voor Nederlandse huiseigenaren. Pieter Roorda, senior manager Wonen en Onderweg bij Centraal Beheer: “Het overstromingsrisico neemt toe, zoals we in Limburg in 2021 zagen, maar ook toen eerder dit jaar de IJssel en het Markermeer bijna overstroomden. Ook het steeds extremere weer zoals hevige stormen, onweer en neerslag kunnen zorgen voor grote waterschade aan woningen. De schommelingen in grondwaterpeil door langdurige droogte of juist zeer natte periodes zoals de afgelopen maanden, tasten funderingen aan. Het risico op bosbranden wordt ook in Nederland steeds groter. En hittestress tijdens hittegolven vermindert sterk je woongenot en kan grote gevolgen hebben voor je gezondheid. Het is dus van groot belang dat Nederlanders weten hoe dit zit voor hun regio en woning. Want natuurlijk ligt er een grote taak bij overheid en gemeentes om hier maatregelen tegen te treffen, maar huiseigenaren kunnen gelukkig ook zelf genoeg doen.” 

Klimaatbewuste mensen zijn actiebereid

Uit het onderzoek van Centraal Beheer blijkt dat de woningeigenaren die wél bewust zijn van klimaatrisico’s, ook zeer handelingsbereid zijn. Bijna de helft (45%) van deze groep heeft al maatregelen genomen en nog eens 45% is dat van plan. Woningeigenaren die nog niks hebben gedaan, geven als belangrijkste reden dat zij er geen geld voor hebben (36%) of niet weten wat te doen (37%). Roorda: “Het is bemoedigend dat mensen in actie komen zodra ze bewust zijn van de risico’s. Daarom is het zo belangrijk dit bewustzijn te vergroten. Hier ligt een taak voor hypotheekverstrekkers en verzekeraars zoals wij om hun klanten hierbij te helpen.” 

[....]