Single Resolution Board (SRB) lanceert nieuwe strategie

Single Resolution Board (SRB) lanceert nieuwe strategie

De Single Resolution Board (SRB, de Europese Resolutie autoriteit) heeft haar nieuwe strategie, genaamd SRM Vision 2028, gelanceerd. Deze strategie markeert een nieuwe fase voor het Europese Resolution Mechanism (SRM), dat bestaat uit een netwerk van nationale resolutieautoriteiten (NRA’s) en de SRB, het centrale besluitvormingsorgaan voor resolutie binnen de bankenunie. Tot nu toe lag de focus van het SRM voornamelijk op resolutieplanning en een zo goed mogelijke voorbereiding op resolutie. De volgende fase focust zich op operationalisering, crisisparaatheid en het testen van resolutie.

Strategie SRM Vision 2028

De nieuwe strategie speelt in op een veranderend bankenlandschap en de hedendaagse en de toekomstige risico’s. Met SRM Vision 2028 zullen de SRB en de NRA’s zich meer richten op het operationaliseren van resolutieplannen, het testen van resolutie en het gereed zijn voor een crisis. Elke bank heeft een resolutiestrategie, wat betekent dat er een plan klaarligt voor afwikkeling voor het geval een bank in de problemen komt. Het doel is dat deze resolutiestrategieën juridisch, operationeel en in financieel opzicht gereed zijn en om deze te testen. Zo wordt het bankensysteem nog veerkrachtiger. Daarnaast zijn communicatie, transparantie en de samenwerking met stakeholders vanuit de sector, zowel op Europees als wereldwijd niveau, cruciaal voor het goed functioneren van het resolutieraamwerk. 

De SRM Vision 2028, is tot stand gekomen door verschillende consultaties met interne en externe stakeholders vanuit de gehele Bankenunie, waaronder de verschillende lidstaten, de Europese Commissie en de bankensector zelf.

Lees meer >>