Stilzwijgende afstemming: zorgt een ‘new competition tool’ voor hogere spaarrentes?

Stilzwijgende afstemming: zorgt een ‘new competition tool’ voor hogere spaarrentes?

Pim Jansen, hoogleraar Economisch Bestuursrecht aan Erasmus School of Law, werd hierover geïnterviewd in Het Financieel Dagblad. Hij stelt dat het recente rapport over de banken een mogelijke voorbode kan zijn van een grotere rol voor de ACM en de inzet van de zogenaamde 'new competition tool'.

Het ministerie van Financiën heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd onderzoek te doen naar de Nederlandse spaarmarkt. Dit komt doordat de rente van de Europese Centrale Bank historisch hoog is, terwijl de spaarrentes bij grote nationale banken achterblijven. Volgens de ACM houden banken elkaar nauwlettend in de gaten, wat leidt tot stilzwijgende afstemming over de hoogte van de spaarrente. Door beperkte concurrentie op de spaarmarkt blijft de spaarrente laag. De ACM houdt de banken scherp in de gaten, maar kan nog niet effectief ingrijpen. Dit zou in de toekomst kunnen veranderen. Pim Jansen, hoogleraar Economisch Bestuursrecht aan Erasmus School of Law, werd hierover geïnterviewd in Het Financieel Dagblad. Hij stelt dat het recente rapport over de banken een mogelijke voorbode kan zijn van een grotere rol voor de ACM. De autoriteit streeft naar meer macht, geïnspireerd door de ‘new competition tool’ die al in diverse andere Europese landen wordt gebruikt. Deze tool stelt toezichthouders in staat  in te grijpen bij marktfalen, zelfs zonder dat er sprake is van een overtreding van de mededingingswetgeving.

“Het marktaandeel van de drie grote banken blijft stabiel omdat consumenten zelden overstappen naar kleinere banken met hogere rentes. Hierdoor voelen de grote aanbieders weinig noodzaak om hun spaarrentes te verhogen,” aldus Jansen. Eind mei publiceerde de ACM de resultaten van haar onderzoek. “Een oplossing is om overstapdrempels te verlagen, zodat consumenten makkelijker kunnen overstappen en profiteren van hogere spaarrentes. De ACM kan op dit moment de overstapdrempels niet verlagen. Dat moet de wetgever doen,” aldus Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM.

[....]