Bank

In elke economie vervullen banken een centrale rol. De Nederlandse economie kan evenmin goed functioneren zonder de diverse vormen van bancaire dienstverlening. Banken zijn verantwoordelijk voor het faciliteren van betalingsverkeer voor hun klanten, het verstrekken van financieringen, hypotheken, de handel in vreemde valuta, het regelen van emissies van obligaties en aandelen voor ondernemingen en overheden, handel in effecten, vermogensbeheer voor particulieren en institutionele beleggers, bewaring van effecten voor derden (custodian), en de afwikkeling van financiële transacties op de beurs (clearing en settlement).

Stap in de bruisende wereld van de bancaire dienstverlening, waar jij een sleutelrol vervult in het soepel laten verlopen van betalingsverkeer, verstrekken van financieringen, beheren van vreemde valuta, en regelen van emissies van obligaties en aandelen. 
Als bankprofessional ben je de essentiële schakel bij financiering, vermogensbeheer, custodianschap en andere financiële transacties. Doe mee en maak impact in een sector die de motor is van financiële stabiliteit en groei voor zowel bedrijven als individuen.

Welke soorten bankinstellingen zijn er?

Banken voeren uiteenlopende transacties uit voor hun klanten, met specialisatie en diversiteit in de bancaire sector. Hoewel de indeling niet alomvattend is en de categorieën elkaar niet uitsluiten, zijn hieronder enkele verschillende typen banken beschreven:

Centrale bank: De Centrale bank van een land of regio speelt een cruciale rol in het monetaire beleid. Het hoofddoel van Centrale Banken is het beheersen van de inflatie en het beheren van de totale geldhoeveelheid op de markt. Ze fungeren vaak als toezichthouders. Voorbeelden zijn De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank.

Algemene bank: Algemene banken bieden een breed scala aan bankdiensten aan en hebben doorgaans een uitgebreid netwerk van filialen. Voorbeelden zijn ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS.

Private bank: Private banken richten zich op vermogende klanten en stellen vaak een minimuminlegvereiste. Voorbeelden van dergelijke banken zijn Staalbankiers, Theodoor Gilissen Bankiers, Van Lanschot Bank en Bank Insinger de Beaufort.

Zakenbank: Zakenbanken, ook wel investeringsbanken genoemd, regelen de uitgifte van aandelen en obligaties op effectenbeurzen voor bedrijven. Ze spelen ook een actieve rol bij fusies en overnames. Bekende voorbeelden zijn Goldman Sachs en JP Morgan


Functies bij banken:

Wat doet een Accountmanager bij een bank, wat doet een Corporate Banker?

Als accountmanager bij een bank draag je verantwoordelijkheid voor een vaste groep klanten, waarbij de nadruk ligt op het opbouwen van sterke klantrelaties. In samenwerking met een accountteam, coördineer je dagelijkse bankzaken en ondersteun je klanten bij diverse financiële behoeften. Je initieert proactief verkoop- en gespreksmomenten met klanten, waarbij financiële aspecten zoals financieringsstructuren, factoring, treasury, cashflow management, valutatransacties en risicobeheer aan bod komen.

De accountmanagers die zich specifiek richten op de zakelijke markt worden vaak aangeduid als Corporate Bankers. Ze bieden op maat gemaakte oplossingen, van strategisch advies voor directeur-eigenaren bij complexe financiële vraagstukken, zoals internationale expansie tot het begeleiden van fusies en overnames. Ook begeleiden ze grote organisaties bij belangrijke stappen, zoals een beursgang.

Vacatures voor Accountmanagers en Corporate Bankers


Wat doet een Intern Accountmanager of relatiebeheerder?

In de rol van Intern Accountmanager of Relatiebeheerder werk je nauw samen met de Accountmanager om een betrouwbare, professionele en deskundige service te bieden aan een toegewezen klantengroep. Je speelt een cruciale rol bij het uitwerken van complexe financieringsaanvragen, neemt de administratieve verantwoordelijkheid op je en handelt praktische bankzaken af voor klanten. Je draagt bij aan het aantrekken van nieuwe klanten, het beheer van bestaande relaties, het handhaven van hoge klanttevredenheid en het realiseren van winstgevendheid. Je ondersteunt de Account Managers Key Accounts bij het genereren van leads, het opbouwen van duurzame relaties en het afsluiten van transacties.

Vacatures voor Intern Accountmanager, Relatiebeheerder


Wat doet een Kredietanalist of Kredietacceptant?

Een Krediet Analist of Kredietacceptant heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van kredietportefeuilles, het uitwerken van complexe financieringsaanvragen, en het structureren van financieringsoplossingen voor klanten. Met een gebalanceerde risicoanalyse en rendementsberekeningen adviseer je klanten over de gevolgen voor hun bedrijfsvoering, waarbij zowel de belangen van de bank als die van de klant worden meegewogen. Als kredietanalist verzamel en beoordeel je financiële informatie en onderhoud je contact met de financieel eindverantwoordelijken bij onze klanten en hun afnemers. Als kredietacceptant beslis je over de aanvragen en informeer je over de mogelijkheden. 

Vacatures voor Krediet Analist of Kredietacceptant


Wat doet een Hypotheekacceptant of Hypotheekadviseur?

Een Hypotheekacceptant is verantwoordelijk voor het grondig beoordelen en verwerken van hypotheekaanvragen, en de effectieve communicatie met zowel klanten als tussenpersonen. Dit omvat het opstellen van offertes, het voorbereiden en goedkeuren van notariële documenten voor hypotheekaktes, en het onderhandelen met tussenpersonen betreft hypotheekverstrekkingen en wijzigingen.

Een Hypotheekadviseur biedt deskundig advies bij het afsluiten van hypotheken en eventuele aanvullende verzekeringen. Het persoonlijke financiële plaatje van de klant vormt het vertrekpunt voor het vinden van de optimale oplossing. Het advies omvat doorgaans overwegingen zoals fiscale aspecten, financiële planning, hypotheekvormen en renteopties.

Vacatures voor Hypotheekprofessionals


Wat doet Bijzonder Beheer?

Bijzonder Beheer richt zich op klanten met betalingsachterstanden op hun verleende krediet. Door een grondige analyse van de klantsituatie, het betreffende krediet en eventueel onderliggend onderpand, wordt een actieplan opgesteld met als doel het verliesrisico voor de bank te minimaliseren. Dit gebeurt veelal in samenwerking met de klant om een passende oplossing te vinden.

Vacatures in Bijzonder Beheer

Wat doet een Financieringsspecialist bij een bank?

Een financieringsspecialist bij een bank is essentieel voor het verstrekken van financiële oplossingen aan klanten. Ze analyseren de financiële behoeften van individuen en bedrijven, adviseren over leningen, hypotheken en andere financiële producten, en helpen bij het aanvragen van financieringen. Ze beoordelen kredietwaardigheid, stellen financieringsstructuren op en zorgen voor de afhandeling van leningaanvragen. Daarnaast houden ze zich bezig met risicobeheer en zorgen ze ervoor dat leningen voldoen aan wettelijke voorschriften. Een financieringsspecialist speelt een cruciale rol in het ondersteunen van klanten bij het realiseren van hun financiële doelen en het bevorderen van de groei van de bank.

Vacatures in Financieringen


Wat doet een Hypotheekspecialist bij een bank?

Een hypotheekspecialist bij een bank is verantwoordelijk voor het beoordelen, adviseren en afhandelen van hypothecaire leningen. Ze analyseren de financiële situatie van klanten, adviseren over geschikte hypotheekproducten, beoordelen kredietwaardigheid, en zorgen voor een soepele afhandeling van hypotheekaanvragen. Hypotheekspecialisten werken nauw samen met klanten om de meest geschikte financieringsoplossing te bieden, waarbij ze zorgen voor de naleving van wettelijke voorschriften en een vlotte afhandeling van het proces. Hun expertise is cruciaal voor klanten die een woning willen kopen en voor de bank om hun hypotheekportefeuille te beheren en uit te breiden.

Vacatures in Hypotheken


Wat doet een Private Banker?

Een Private Banker bij een bank is verantwoordelijk voor het bedienen van vermogende klanten. Ze bieden persoonlijk financieel advies en beheren de financiële behoeften van hun cliënten. Dit omvat investeringen, vermogensplanning en financiële dienstverlening op maat. Private Bankers streven naar een diepgaand begrip van de financiële doelen en voorkeuren van hun klanten en bieden op maat gemaakte oplossingen uit het assortiment van de bank. Hun rol is cruciaal voor het behoud en de groei van vermogens van klanten en het bieden van een hoogwaardige dienstverlening aan vermogende individuen.

Vacatures voor Private Bankers


Wat doet een Treasury manager of treasury analist?

Treasury managers dragen binnen een organisatie de eindverantwoordelijkheid voor cash management en risicobeheer, met inbegrip van het afdekken van financiële risico's, zoals valutarisico's. Doorgaans geven ze leiding aan een of meerdere treasury analisten, zowel op lokaal als internationaal niveau.

Ze fungeren als het belangrijkste aanspreekpunt voor strategische relaties met financiële instellingen en investeringsmaatschappijen. Daarnaast zorgen ze op management- en directieniveau voor een effectieve afstemming en partnerschap tussen hun afdeling en andere afdelingen, zoals accounting & tax.

Het begrip 'treasury' verwijst naar het beheer van de financiële middelen van een onderneming, waarbij de Treasurer verantwoordelijk is voor het controleren, besturen en bewaken van financiële posities, evenals de daaraan gerelateerde kosten en risico's. Bijkomende doelstellingen van de Treasurer zijn onder andere het opbouwen van een solide financiële structuur om blijvende toegang tot de kapitaalmarkt te waarborgen en het optimaliseren van de financiële logistiek.

Treasury vacatures


Wat doet een Product en Marketingmanager bij een bank?

Een Product en Marketingmanager bij een bank speelt een cruciale rol in het ontwikkelen en promoten van financiële producten en diensten. Ze analyseren markttrends, identificeren kansen, en beheren productlanceringen. Daarnaast creëren ze effectieve marketingstrategieën om deze producten te promoten, waarbij ze klantbehoeften in acht nemen. Product- en marketingmanagers werken samen met verschillende afdelingen om productprestaties te verbeteren en concurrentievoordeel te behalen. Hun werk is essentieel voor het aantrekken van klanten en het vergroten van de winstgevendheid van de bank. Als Product en Marketingmanager bij een bank ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en promoten van financiële producten en diensten, waarbij je marketingstrategieën inzet om klanten aan te trekken en de winstgevendheid te vergroten.

Vacatures voor Product en Marketingmanagers


Wat is een CDD Analist, KYC Analist

Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD) zijn cruciale processen in het identificeren en beoordelen van klanten binnen financiële instellingen. Analytici spelen een sleutelrol bij het uitvoeren van deze processen, hoewel er enkele essentiële verschillen zijn tussen KYC-analisten en CDD-analisten.

Vacatures voor CDD/KYC analisten

KYC-analist: Als KYC-analist verzamel en verifieer je klantinformatie, waaronder identiteit, adres, inkomen en vermogen. Dit is essentieel om te beoordelen of een klant een hoog risico vormt voor witwassen van geld of financiering van terrorisme. KYC-analisten werken nauw samen met wet- en regelgeving, daarom is uitgebreide kennis op dit gebied van groot belang.


CDD-analist: De CDD-analist evalueert bestaande klantrelaties en de transacties tussen klanten en de financiële instelling. Dit omvat het beoordelen van de aard en frequentie van transacties, evenals het opsporen van mogelijke verdachte transacties. CDD-analisten werken in nauwe samenwerking met KYC-analisten en andere afdelingen om potentiële risico's te identificeren en aan te pakken. Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat organisaties hun klanten kennen. Het onderzoek naar hun achtergrond richt zich op risico’s als witwassen, financiële steun aan terrorisme, fraude en andere illegale transacties

Opleidingen

Er zijn verschillende opleidingen voor bancair professionals. Voor een overzicht verwijzen wij naar NIBE-SVV.

Tevens bestaan er cursussen die opleiden tot een erkende titel als Erkend Hypotheekadviseur (SEH), Financieel Planner (FFP) of Beleggingsadviseur (DSI) en waaraan verplichtingen van permanente educatie hangen:


Beroepsorganisaties voor bankiers

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) streeft naar een sterk, gezond en internationaal concurrerend bankwezen voor de ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse banken actief in Nederland. De NVB fungeert als verbindingspunt tussen de bankensector, politiek en maatschappij, en draagt bij aan de vitaliteit en duurzaamheid van de sector. Het bureau van de NVB onderhoudt directe communicatielijnen met het bestuur, en de leden ervaren een brede betrokkenheid. Het bestuur van de NVB bestaat uit CEO's en andere topbestuurders van de deelnemende banken

 http://www.nvb.nl


Erkend worden als hypotheekadviseur

Het keurmerk Erkend Financieel Adviseur kan een waardevolle troef zijn. In tegenstelling tot een Wft-adviseur toont deze erkenning aan dat u bewezen ervaren en deskundig bent in het bieden van hoogwaardig financieel advies.

U richt zich niet alleen op hypotheken, maar bekijkt de volledige financiële situatie van uw klanten. Met een scherp analytisch vermogen behoudt u altijd het overzicht voor uw klanten. Na het succesvol afronden van de Opleiding Integraal Adviseren, blijft u uw kennis up-to-date houden door jaarlijks SEH PE te volgen en blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving, fiscaliteiten en trends in uw vakgebied, wat uw positie op de arbeidsmarkt versterkt.

Ga voor alle informatie naar:
Waarom Erkend Financieel Adviseur? 


Stichting DSI

Voor een gezonde beleggingssector zijn integere en deskundige professionals van essentieel belang. Als klant is het cruciaal om te kunnen vertrouwen op adviseurs die uitblinken in hun vakgebied, wier kennis regelmatig wordt getoetst en up-to-date blijft. De Stichting DSI is opgericht met als doel ervoor te zorgen dat de hoge kwaliteit van vaardigheden en ethische normen van DSI-gecertificeerden bijdragen aan het versterken en behouden van het vertrouwen van het publiek in de beleggingssector.

www.dsi.nl

Veel gestelde vragen

In elke economie vervullen banken een centrale rol. De Nederlandse economie kan evenmin goed functioneren zonder de diverse vormen van bancaire dienstverlening. Banken zijn verantwoordelijk voor het faciliteren van betalingsverkeer voor hun klanten, het verstrekken van financieringen, hypotheken, de handel in vreemde valuta, het regelen van emissies van obligaties en aandelen voor ondernemingen en overheden, eigenhandel in effecten, vermogensbeheer voor particulieren en institutionele beleggers, bewaring van effecten voor derden (custodian), en de afwikkeling van financiële transacties op de beurs (clearing en settlement).

Banken voeren uiteenlopende transacties uit voor hun klanten, met specialisatie en diversiteit in de bancaire sector. Hoewel de indeling niet alomvattend is en de categorieën elkaar niet uitsluiten, zijn hieronder enkele verschillende typen banken beschreven:

Centrale bank: De Centrale bank van een land of regio speelt een cruciale rol in het monetaire beleid. Het hoofddoel van Centrale Banken is het beheersen van de inflatie en het beheren van de totale geldhoeveelheid op de markt. Ze fungeren vaak als toezichthouders. Voorbeelden zijn De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank.

Algemene bank: Algemene banken bieden een breed scala aan bankdiensten aan en hebben doorgaans een uitgebreid netwerk van filialen. Voorbeelden zijn ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS.

Private bank: Private banken richten zich op vermogende klanten en stellen vaak een minimuminlegvereiste. Voorbeelden van dergelijke banken zijn Staalbankiers, Theodoor Gilissen Bankiers, Van Lanschot Bank en Bank Insinger de Beaufort.

Zakenbank: Zakenbanken, ook wel investeringsbanken genoemd, regelen de uitgifte van aandelen en obligaties op effectenbeurzen voor bedrijven. Ze spelen ook een actieve rol bij fusies en overnames. Bekende voorbeelden zijn Goldman Sachs en JP Morgan

Als accountmanager bij een bank draag je verantwoordelijkheid voor een vaste groep klanten, waarbij de nadruk ligt op het opbouwen van sterke klantrelaties. In samenwerking met een accountteam, coördineer je dagelijkse bankzaken en ondersteun je klanten bij diverse financiële behoeften. Je initieert proactief verkoop- en gespreksmomenten met klanten, waarbij financiële aspecten zoals financieringsstructuren, factoring, treasury, cashflow management, valutatransacties en risicobeheer aan bod komen.

De accountmanagers die zich specifiek richten op de zakelijke markt worden vaak aangeduid als Corporate Bankers. Ze bieden op maat gemaakte oplossingen, van ondersteuning voor zzp'ers tot strategisch advies voor directeur-eigenaren bij complexe financiële vraagstukken, zoals internationale expansie. Ook begeleiden ze grote organisaties bij belangrijke stappen, zoals een beursgang.

Vacatures voor Accountmanagers en Corporate Bankers 

In de rol van Intern Accountmanager of Relatiebeheerder werk je nauw samen met de Accountmanager om een betrouwbare, professionele en deskundige service te bieden aan een toegewezen klantengroep. Je speelt een cruciale rol bij het uitwerken van complexe financieringsaanvragen, neemt de administratieve verantwoordelijkheid op je en handelt praktische bankzaken af voor klanten. Je draagt bij aan het aantrekken van nieuwe klanten, het beheer van bestaande relaties, het handhaven van hoge klanttevredenheid en het realiseren van winstgevendheid. Je ondersteunt de Account Managers Key Accounts bij het genereren van leads, het opbouwen van duurzame relaties en het afsluiten van transacties.

Vacatures voor Intern Accountmanager, Relatiebeheerder

Een Krediet Analist of Kredietacceptant heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van kredietportefeuilles, het uitwerken van complexe financieringsaanvragen, en het structureren van financieringsoplossingen voor klanten. Met een gebalanceerde risicoanalyse en rendementsberekeningen adviseer je klanten over de gevolgen voor hun bedrijfsvoering, waarbij zowel de belangen van de bank als die van de klant worden meegewogen. Als kredietanalist verzamel en beoordeel je financiële informatie en onderhoud je contact met de financieel eindverantwoordelijken bij onze klanten en hun afnemers. Als kredietacceptant beslis je over de aanvragen en informeer je over de mogelijkheden. 

Een Krediet Analist of Kredietacceptant heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van kredietportefeuilles, het uitwerken van complexe financieringsaanvragen, en het structureren van financieringsoplossingen voor klanten. Met een gebalanceerde risicoanalyse en rendementsberekeningen adviseer je klanten over de gevolgen voor hun bedrijfsvoering, waarbij zowel de belangen van de bank als die van de klant worden meegewogen. Als kredietanalist verzamel en beoordeel je financiële informatie en onderhoud je contact met de financieel eindverantwoordelijken bij onze klanten en hun afnemers. Als kredietacceptant beslis je over de aanvragen en informeer je over de mogelijkheden. 

Vacatures voor Krediet Analist of Kredietacceptant 

Een Hypotheekacceptant is verantwoordelijk voor het grondig beoordelen en verwerken van hypotheekaanvragen, en de effectieve communicatie met zowel klanten als tussenpersonen. Dit omvat het opstellen van offertes, het voorbereiden en goedkeuren van notariële documenten voor hypotheekaktes, en het onderhandelen met tussenpersonen betreft hypotheekverstrekkingen en wijzigingen.

Een Hypotheekadviseur biedt deskundig advies bij het afsluiten van hypotheken en eventuele aanvullende verzekeringen. Het persoonlijke financiële plaatje van de klant vormt het vertrekpunt voor het vinden van de optimale oplossing. Het advies omvat doorgaans overwegingen zoals fiscale aspecten, financiële planning, hypotheekvormen en renteopties.

Vacatures voor Hypotheekprofessionals

Medewerkers bij Bijzonder Beheer richten zich op klanten met betalingsachterstanden op hun verleende krediet. Door een grondige analyse van de klantsituatie, het betreffende krediet en eventueel onderliggend onderpand, wordt een actieplan opgesteld met als doel het verliesrisico voor de bank te minimaliseren. Dit gebeurt veelal in samenwerking met de klant om een passende oplossing te vinden.

Een financieringsspecialist bij een bank is essentieel voor het verstrekken van financiële oplossingen aan klanten. Ze analyseren de financiële behoeften van individuen en bedrijven, adviseren over leningen, hypotheken en andere financiële producten, en helpen bij het aanvragen van financieringen. Ze beoordelen kredietwaardigheid, stellen financieringsstructuren op en zorgen voor de afhandeling van leningaanvragen. Daarnaast houden ze zich bezig met risicobeheer en zorgen ze ervoor dat leningen voldoen aan wettelijke voorschriften. Een financieringsspecialist speelt een cruciale rol in het ondersteunen van klanten bij het realiseren van hun financiële doelen en het bevorderen van de groei van de bank.

Vacatures in Financieringen

Een hypotheekspecialist bij een bank is verantwoordelijk voor het beoordelen, adviseren en afhandelen van hypothecaire leningen. Ze analyseren de financiële situatie van klanten, adviseren over geschikte hypotheekproducten, beoordelen kredietwaardigheid, en zorgen voor een soepele afhandeling van hypotheekaanvragen. Hypotheekspecialisten werken nauw samen met klanten om de meest geschikte financieringsoplossing te bieden, waarbij ze zorgen voor de naleving van wettelijke voorschriften en een vlotte afhandeling van het proces. Hun expertise is cruciaal voor klanten die een woning willen kopen en voor de bank om hun hypotheekportefeuille te beheren en uit te breiden.

Vacatures in Hypotheken

Een Private Banker bij een bank is verantwoordelijk voor het bedienen van vermogende klanten. Ze bieden persoonlijk financieel advies en beheren de financiële behoeften van hun cliënten. Dit omvat investeringen, vermogensplanning en financiële dienstverlening op maat. Private Bankers streven naar een diepgaand begrip van de financiële doelen en voorkeuren van hun klanten en bieden op maat gemaakte oplossingen uit het assortiment van de bank. Hun rol is cruciaal voor het behoud en de groei van vermogens van klanten en het bieden van een hoogwaardige dienstverlening aan vermogende individuen.

Vacatures voor Private Bankers

Treasury managers dragen binnen een organisatie de eindverantwoordelijkheid voor cash management en risicobeheer, met inbegrip van het afdekken van financiële risico's, zoals valutarisico's. Doorgaans geven ze leiding aan een of meerdere treasury analisten, zowel op lokaal als internationaal niveau.

Ze fungeren als het belangrijkste aanspreekpunt voor strategische relaties met financiële instellingen en investeringsmaatschappijen. Daarnaast zorgen ze op management- en directieniveau voor een effectieve afstemming en partnerschap tussen hun afdeling en andere afdelingen, zoals accounting & tax.

Het begrip 'treasury' verwijst naar het beheer van de financiële middelen van een onderneming, waarbij de Treasurer verantwoordelijk is voor het controleren, besturen en bewaken van financiële posities, evenals de daaraan gerelateerde kosten en risico's. Bijkomende doelstellingen van de Treasurer zijn onder andere het opbouwen van een solide financiële structuur om blijvende toegang tot de kapitaalmarkt te waarborgen en het optimaliseren van de financiële logistiek.

Treasury vacatures

Een Product en Marketingmanager bij een bank speelt een cruciale rol in het ontwikkelen en promoten van financiële producten en diensten. Ze analyseren markttrends, identificeren kansen, en beheren productlanceringen. Daarnaast creëren ze effectieve marketingstrategieën om deze producten te promoten, waarbij ze klantbehoeften in acht nemen. Product- en marketingmanagers werken samen met verschillende afdelingen om productprestaties te verbeteren en concurrentievoordeel te behalen. Hun werk is essentieel voor het aantrekken van klanten en het vergroten van de winstgevendheid van de bank. Als Product en Marketingmanager bij een bank ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en promoten van financiële producten en diensten, waarbij je marketingstrategieën inzet om klanten aan te trekken en de winstgevendheid te vergroten.

Vacatures voor Product en Marketingmanagers

Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD) zijn cruciale processen in het identificeren en beoordelen van klanten binnen financiële instellingen. Analytici spelen een sleutelrol bij het uitvoeren van deze processen, hoewel er enkele essentiële verschillen zijn tussen KYC-analisten en CDD-analisten.

KYC-analist: Als KYC-analist verzamel en verifieer je klantinformatie, waaronder identiteit, adres, inkomen en vermogen. Dit is essentieel om te beoordelen of een klant een hoog risico vormt voor witwassen van geld of financiering van terrorisme. KYC-analisten werken nauw samen met wet- en regelgeving, daarom is uitgebreide kennis op dit gebied van groot belang.

CDD-analist: De CDD-analist evalueert bestaande klantrelaties en de transacties tussen klanten en de financiële instelling. Dit omvat het beoordelen van de aard en frequentie van transacties, evenals het opsporen van mogelijke verdachte transacties. CDD-analisten werken in nauwe samenwerking met KYC-analisten en andere afdelingen om potentiële risico's te identificeren en aan te pakken. Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat organisaties hun klanten kennen. Het onderzoek naar hun achtergrond richt zich op risico’s als witwassen, financiële steun aan terrorisme, fraude en andere illegale transacties

Er zijn verschillende opleidingen voor bancair professionals. Voor een overzicht verwijzen wij naar NIBE-SVV.

Tevens bestaan er cursussen die opleiden tot een erkende titel als Erkend Hypotheekadviseur (SEH), Financieel Planner (FFP) of Beleggingsadviseur (DSI) en waaraan verplichtingen van permanente educatie hangen:

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) streeft naar een sterk, gezond en internationaal concurrerend bankwezen voor de ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse banken actief in Nederland. De NVB fungeert als verbindingspunt tussen de bankensector, politiek en maatschappij, en draagt bij aan de vitaliteit en duurzaamheid van de sector. Het bureau van de NVB onderhoudt directe communicatielijnen met het bestuur, en de leden ervaren een brede betrokkenheid. Het bestuur van de NVB bestaat uit CEO's en andere topbestuurders van de deelnemende banken

 http://www.nvb.nl

Bankcarriere.nl is de grootste niche-vacaturbank voor vakspecialisten met bancaire kennis, zoals betalingsverkeer, financiering, hypotheken, valuta en vermogensbeheer